Eftirfarandi atriði eru mikilvæg til að tryggja hámarksgæði og öryggi í sálfræðimeðferð.

Ábyrgð sálfræðings

Sálfræðingur hefur löggild starfsréttindi og notar vísindalega viðurkenndar aðferðir í meðferð með velferð skjólstæðings í huga. Til að viðhalda hámarksárangri í meðferð ber sálfræðingi að viðhalda faglegri þekkingu sinni með sí- og endurmenntun.
Sálfræðingur er bundinn þagnarskyldu um það sem fram fer í meðferð og einnig að viðkomandi sæki til hans meðferð. Ef einhver hefur samband við sálfræðinginn og vill ræða um skjólstæðing á meðan á meðferð stendur er skjólstæðingur látinn vita af því.
Þagnarskylda á þó ekki við í eftirfarandi tilvikum: 1) Ef rökstuddur grunur er um vanrækslu, misnotkum eða ofbeldi á barni eða einhverjum sem ekki er fær um að verja sig, ber sálfræðingi samkvæmt lögum skylda til að tilkynna það. 2) Ef sálfræðingur metur skjólstæðing sinn í raunverulegri hættu vegna sjálfsskaða.

Um meðferðina

Fræðsla sálfræðings og verkefnavinna skjólstæðings eru stór hluti af meðferðinni. Sálfræðingur og skjólstæðingur taka báðir virkan þátt í meðferðinni sem byggir á samvinnu og skuldbindingu þeirra beggja. Leitast er við að styrkja getu skjólstæðings til að taka ábyrgð á eigin líðan og efla með honum færni sem nýtist honum í framtíðinni. Árangur meðferðar ræðst af virkri þátttöku skjólstæðings, eins og mætingu í viðtöl og verkefnavinnu milli viðtala.

Réttindi og skyldur skjólstæðings

Hjá sálfræðingi á skjólstæðingur kost á viðurkenndri og viðeigandi sálfræðimeðferð. Skjólstæðingur leitar af fúsum og frjálsum vilja eftir aðstoð og ákveður sjálfur hvaða mál hann vill vinna með. Ákvörðun um lok meðferðar er gerð í samvinnu beggja aðila. Ef skjólstæðingur ákveður að hætta meðferð áður en henni lýkur, er eðlilegt að hann geri það í samráði við sálfræðinginn.
Hver meðferðartími stendur yfir í 50 mínútur og fer greiðsla fyrir viðtal fram í lok hvers tíma. Bókaðir tímar eru fráteknir fyrir skjólstæðinginn og nýtast ekki til annars. Forföll skal tilkynna með að minnsta kosti sólarhrings fyrirvara, að öðrum kosti þarf að greiða fyrir tímann.
Minnt er á að skjólstæðingur haldi trúnað við aðra sem hann gæti þekkt eða kannast við á biðstofu.